ماشین آلات خاص

دستگاه ایرلاک ولو

دستگاه رتاری ایرلاک ولو

دستگاه پرس ضایعات کارتن

دستگاه پرس ضایعات کارتن

فیدر توتون

دستگاه فیدر توتون (مواد فله)