دستگاه پرس ضایعات قابل بازیافت

این دستگاه جهت پرس ضایعات قابل بازیافت مورد استفاده قرار می گیرد.

حجم بالای ضایعات نسبت به وزن آن باعث افزایش فضای انبارش و قیمت حمل می گردد که با استفاده از این دستگاه و با افزایش چگالی ضایعات تحت فشار ۴۰ تن هیدرولیک، بسته های مکعب مستطیل با وزن تقریبی ۸۰۰ کیلو تا ۱ تن به دست می آید.

عملکرد این دستگاه در تغذیه، فشار و مفتول کشی بصورت دستی بوده و امکان ارائه یک سیستم تمام اتوماتیک از تغذیه تا خروجی نیز وجود دارد.

کلیه اجزای سازه و هد فشار در نرم افزار Ansys مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

دستگاه پرس ضایعات قابل بازیافت
دستگاه پرس ضایعات کارتن

شرح دستگاه

ابعاد دستگاه: ۶ متر در ۱٫۵متر و ارتفاع ۱٫۷ متر

وزن دستگاه: ۵۰۰۰ کیلوگرم

نیروی جک هیدرولیک: ۴۰ تن

ابعاد عدل خروجی: ۱٫۱ در ۱٫۱ در ۱٫۸ متر

کلیه پروفیلها و ناودانیها از نوع صنعتی با ضخامت مناسب

تحلیل سازه در نرم افزار Ansys