دستگاه بسته بندی کارتنینگ افقی

برای مشاهده توضیحات و مشخصات فنی دستگاه بسته بندی کارتنینگ افقی کلیک نمایید. 

دستگاه بسته بندی کارتنینگ عمودی

دستگاه پرکن خطی شیشه روغن زیتون

دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی

برای مشاهده توضیحات و مشخصات فنی دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی کلیک نمایید.